Mail:
Hasło :

Zakupy hurtowe
 

REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Informacje ogólne


Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
Jakub Zawada
Brody 506
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP: 5512655089

Telefon komórkowy: 602729963
 • Sklep internetowy, prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia nowego z podziałem na gatunki, posezonowego oraz końcówek kolekcji.
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
 • Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.
 • Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

Warunki zamawiania i sprzedaży


 • Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się                                                       pod  adresem    www.sklep.comodoesano.com.pl
 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e- mail: reklamacje@comodoeano.com.pl
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Nie ma warunku logowania się do systemu sklepu , aczkolwiek warunkiem przyjęcia zmówienia jest dokładne wypełnienie danych w formularzu zamówienia wraz z adresem e-mail.
 • Poprzez zalogowanie się do systemu można liczyć na atrakcyjne nagrody stały rabat i ofertę promocyjną wysyłaną na e- mail.
 • Zamówienia, w których wystąpi konieczność potwierdzenia zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
 • Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep.
 • Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Kuriera ( Siódemka ) bądź Poczty Polskiej
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu  (faktura VAT na życzenie).
 • Zamówienia realizowane są na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju ale wiąże się to z dłuższym czasem realizacji 

Sposób płatności

 • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia.
 • Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.
 • W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia.
 • W PRZYPADKU ZWROTU TOWARU OBOWIĄZKOWY JEST WCZEŚNIEJSZY KONTAKT Z OBSŁUGĄ SKLEPU INTERNETOWEGO.
 • Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 • Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać tutaj wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
 • Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty przesyłki  produktu nie podlegają zwrotowi.

Odpowiedzialność  za towar i jego zwrot

Do pobrania:

Formularz zwrotu/wymiany
Formularz reklamacyjny

 • W przypadku zwrotu towaru klient zobowiązany jest o wcześniejszy kontakt z obsługą Sklepu Internetowego. 
 • W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny składając, sprzedawcy oświadczenie (formularz zwrotu/wymiany) na piśmie.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zwracany w tym trybie towar. Zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania, będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością - dowód zakupu – (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz z wypełnionym oświadczeniem. W przypadku ewidentnego uszkodzenia opakowania przez zwracającego, sprzedawca potrąci kwotę 10 PLN jako rekompensatę za koszty wymiany opakowania.
 •  Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
 •  W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny).
 •  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.
 • Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w Sklepie internetowym.
Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym  sklep.comodoesano.com.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 
 
telefon
mail